Retromuseum.cz

Automat na výstavu. Čsl. pavilon na Expo 67 v Montrealu

11. května - 5. listopadu 2017

Automat na výstavu připomene druhou z trojice poválečných prezentací Československa na světových výstavách. Název projektu evokuje výraznou atrakci pavilonu, interaktivní biograf Kinoautomat s Miroslavem Horníčkem, ale především slouží jako metafora pro situaci, v níž naše montrealská účast vznikala. Po Expo 58 v Bruselu se československé výstavnictví etablovalo jako speciální obor architektury a užitého umění, někteří autoři o něm dokonce uvažovali jako o novém uměleckém médiu. Expo 67 se ve své době stalo v Československu jakýmsi etalonem pro kvalitní provedení výstavnických expozic, bylo však i symbolem rutinérského přístupu vedoucího k rozmělnění. Stejnojmennou odbornou publikaci, která je první monografií čs. pavilonu na Expo 67, vydává GAVU Cheb a Akademie výtvarných umění v Praze. Výstavu doplňuje zvuková intervence architekta výstavy a umělce Pavla Sterce.

 

Retromuseum / První patro

11. 5. 2017 – 5. 11. 2017

Kurátorky: Daniela Kramerová, Terezie Nekvindová

Architektonické řešení a autorská intervence: Pavel Sterec

STÁHNOUT