Retromuseum.cz

Retromuseum

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, 350 02 Cheb

+420 354 422 450, +420 725 431 300, info@gavu.cz

Retromuseum je pobočkou Galerie výtvarného umění v Chebu. Další kontakty na zřizovatele najdete zde.

Otevřeno: úterý - neděle 10 - 17 hod.

Vstupné: 80 Kč / 50 Kč (senioři od 60 let, studenti SŠ a VŠ) / 10 Kč (žáci ZŠ, studenti SŠ při kolektivní návštěvě) / zdarma (členové galerijního klubu, držitelé průkazek ZTP, Rady galerií, Uměleckohistorické společnosti, ICOM, Karlovy VARY REGION CARD, předškolní děti). Vstupné zahrnuje návštěvu všech stálých expozic a výstav jak v Retromuseu, tak v Galerii výtvarného umění v sousední budově. Součástí vstupenky je slevový kupon v hodnotě 10 Kč, který lze uplatnit v RetroBufetu (podmínkou je platba překračující hodnotu 20 Kč).

Jak pro objekt galerie (stálé expozice v prvním a druhém patře, Velká galerie), tak i Retromusea (výstavy v prvním patře a mezipatře) je k dispozici schodolez se zaškolenou obsluhou. V přízemí budov se dále nachází v Retromuseu stálá expozice a v galerii výstavy současného umění (Malá galerie). V Retromuseu jsou bezbariérové záchody, v sousední galerii budou upraveny na podzim 2021. Je také lepší, když nás na vaši návštěvu dopředu upozorníte (pokladna galerie 354 422 450, pokladna Retromusea 725 431 300), neboť schodolez je uložen vždy v jedné z budov a v budově galerie je třeba přistavit nájezdovou rampu.

Členství v klubu GAVU Cheb umožňuje volný vstup na výstavy a přednášky galerie i Retromusea. Při nákupu publikací z produkce galerie obdrží členové 20% slevu. Další výhodou spojenou s členstvím je zasílání pozvánek a čtvrtletních programů nebo možnost půjčovat si knihy z galerijní knihovny. Roční členství stojí 500 Kč, zlevněné 250 Kč (žáci, studenti do 26 let, senioři nad 60 let, ZTP).